„THW-Jugend” - THW för ungdomar

„THW-Jugend e.V.“ är en självständig Organisation, utan inflytande av regeringen, som framför allt försöker att få ungdomar att intressera sig för THWs uppgifter på ett roligt vis. THW-Jugend grundades 1984. Nuförtiden finns det ungdomsgrupper nästan i varje kommun, med sammanlagt ca. 15.000 tjejer och killar, styrt av 1.600 ungdomsledare.

Utöver den speciella träningen för THWs bärgningsuppgifter hittar ungdomsgrupperna på mycket fritidsaktiviteter som t.ex. vandringar, gummibåtsturer, klättring och sport som fotboll, volleyball och basketball. Såklart står även kultur på programmet, som t.ex besök på museum. Många grupper reser på tältläger under sommaren; vartannat år organiseras ett nationellt ungdomsläger med mer än 3.000 deltagare. I större och mindre tävlingar mellan de olika grupperna har ungdomarna chansen att visa vad de kan.

För ungdomar som gillar utmaningar och att ha roligt, är tekniskt intresserade, söker goda vänner och gärna arbetar i team, är THW-Jugend det bästa valet. Med mottot ”lek och lär” kan både tjejer och killar mellan 6 och 17 år bli medlemar. Ungdomarna omhändertas av THWs egna specialutbildade ungdomsledare, som även blir utbildade i juridiska och pedagogiska frågor utöver den vanliga tekniska utbildningen.

THW-Jugend har nuförtiden även internationella kontakter med t.ex. Italien, Ryssland, Polen eller Tunisien. I Tyskland knyter grupper på lokal nivå kontakter med grupper utomlands genom olika ungomsträffar. Många ungdomar ser fram emot att lära känna nya kamrater från andra länder.

Det internationella ungdomsarbetet har framförallt tre syften. Först och främst ligger tyngdpunkten på utbytet mellan ungdomar med hjälp av fritidsaktiviteter eller kulturprogram. För det andra uppmuntras ungdomarna till gemensama hjälpprojekt, som t.ex. återuppbyggnader av dagis eller ungomsgårdar. Till sist är det önskevärt att ungdomarna motiveras och får utbyte av ungdomar från andra nationer när det gäller teknisk kompetens vid räddningsmanövrar. Många väljer att gå en gemensam utbildning.

„Technisches Hilfswerk“ – teknisk hjälporganisation i Tyskland

Mer än 80.000 medhjälpare engagerar sig frivilligt i Tyskland för „das Technische Hilfswerk” (THW) på 668 olika ställen i hela republiken.

De är beredda att sättas in både inom- och utomlands vid t.ex. översvämmningar, tåg- och trafikolyckor, där kompetent teknisk hjälp är nödvändig. För att kunna uppå högsta möjliga kompetens så är de lokala huvudsätena uppdelade i enhetliga bärgningsgrupper och specialgrupper. Dessa specialgrupper kan t.ex. bygga broar, söka begravda vid ras, stå för belysning vid katastrofställen, spränga och stå för mat- och vattenförsörjning. De kan även skickas till jordbävningsområden och bli insatta för att hjälpa till vid återuppbyggande av länder efter katastrofer eller krig.

”Technisches Hilfswerk” är en statlig organisation i Tyskland och styrs av inrikesdepartementet.

Kontakt med THW-Jugend.